Poster Jaime Iván Castillo Silvy

DrukujDrukujPDFPDF

Jaime Iván Castillo Silva, współpracownik Laboratorium Maszyn Biomolekularnych, zajął II miejsce w konkursie na najlepszy poster na V Miedzyuczelnianym Sympozjum Biotechnologicznym "Symbioza" im. prof.Krzysztofa W. Szewczyka.
Gratulujemy!