Aplikacja SatAgro

DrukujDrukujPDFPDF
Pracownicy CeNT, Przemysław Żelazowski oraz Krzysztof Stopa, stworzyli aplikację SatAgro, która dostarcza dane satelitarne do indywidualnych gospodarstw rolnych. Zdjęcia pokazują biomasę upraw i pozwalają lepiej oszacować potrzebne ilości nawozów, 
pestycydów oraz wody.
 
Obecnie aplikacja monitoruje ponad 4 tys. pól o łącznej powierzchni kilkudziesięciu tysięcy hektarów. SatAgro automatycznie obrabia dane satelitarne pochodzące z NASA i ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej), Komisji Europejskiej, a także od prywatnych operatorów satelitów, tak by można było szybko odczytać parametry potrzebne rolnikom.
 
Aplikacja powstała dzięki wsparciu z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Artykuł dotyczący SatAgro dostępny jest na stronach Gazety Wyborczej.