Dr Joanna Sułkowska laureatką konkursu Ideas Plus II

DrukujDrukujPDFPDF

Projekt kierownika Interdyscyplinarnego Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych CeNT, zatytułowany Białka splątane - studium nowych struktur i rozwiązanie ich zagadki uzyskał finansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 2 615 024 PLN.

Gratulujemy!

W ramach naboru do programu Ideas Plus zgłaszane są projekty badawcze obejmujące zadania badawcze (lub ich część) określone we wnioskach zgłoszonych do konkursów Excellent Science, przeprowadzanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, które zostały wysoko ocenione, ale nie uzyskały finansowania.

Link do strony Ministerstwa