Stypendia im. A. von Humboldta przyznane

DrukujDrukujPDFPDF

Fundacja wyłoniła laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Wśród wyróżnionych znalazł się prof. Michael Feig z Michigan State University, który będzie realizował projekt w CeNT we współpracy z dr hab. Joanną Trylską, prof. UW.

Stypendium jest przyznawane aktywnym naukowo wybitnym niemieckim uczonym, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy.

Podczas trzymiesięcznego pobytu stypendialnego w CeNT, prof. Michael Feig będzie realizował projekt badawczy zatytułowany Thermal stability of RNA – peptide nucleic acid duplexes via molecular dynamics simulations.

link