Program Grantowy Early Science

DrukujDrukujPDFPDF

Wyłonione w drodze konkursu grupy naukowców, uzyskały możliwość dokonywania obliczeń na superkomputerze Okeanos, udostępnionym przez ICM UW.

Superkomputer umożliwia przygotowanie obliczeń, przetestowanie przetwarzania systemu (m.in. skalowalności aplikacji) oraz uruchomienie obliczeń prototypowych.

Wśród beneficjentów konkursu znaleźli się naukowcy z CeNT:

  • prof. dr hab. Wojciech Grochala, tytuł grantu: HSCREEN - High-throughput screening and properties of novel functional materials in gas phase and in solid state,
  • dr hab. Joanna Trylska, prof. UW, tytuł grantu: Symulacje dynamiki molekularnej błon biologicznych i syntetycznych kwasów nukleinowych,
  • dr hab. Dariusz Plewczyński, tytuł grantu: iCell: struktura przestrzenna i hierarchia skal w komórce,

a także dr Joanna Sułkowska, która swój zespół badawczy prowadzi w CeNT, tytuł grantu: Wpływ wiązania substratu na dynamikę białka z węzłem.

Gratulujemy!

link