Konstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych - GraphESol

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Joanna Kargul, dr hab., prof. UW
Realizowany od roku: 
2016
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
współpraca dwustronna Polsko-Turecka, NCBiR