Wyniki pierwszego konkursu polsko-tureckiego

DrukujDrukujPDFPDF

Dr hab. Joanna Kargul, prof. UW, uzyskała finansowanie na realizację projektu pt.: Konstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych - GraphESol, w ramach pierwszego konkursu NCBiR na dwustronną współpracę polsko-turecką.

Ogółem w ramach konkursu, NCBiR przyznał finansowanie pięciu wnioskom, na 45 złożonych. Projekt dr hab. Joanny Kargul uplasował sie na drugim miejscu listy rankingowej.

Uniwersytet Warszawski (CeNT) jest liderem konsorcjum naukowego. Celem projektu jest stworzenie sztucznego liścia na grafenie z wykorzystaniem wysoko stabilnych fotosystemów. 

Link do strony NCBiR.