Ocena potencjału przeciwnowotworowego białka stymulującego geny dla interferonów (STING) - białka adaptorowego uczestniczącego w indukcji nieswoistej odpowiedzi immunologicznej

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Olga Sokołowska, mgr
Realizowany od roku: 
2016
Realizowany do roku: 
2017
Realizowany w ramach programu: 
PRELUDIUM, NCN