Badanie heterogenności i plastyczności macierzystych komórek rakowych i ich roli w progresji nowotworów głowy i szyi

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Agnieszka Kobielak, dr
Realizowany od roku: 
2016
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
OPUS, NCN