Aktywacja cząsteczki CO2 w procesach elektro- fotochemicznych w kierunku fotoindukowanej konwersji do węglowodorów oraz lekkich alkoholi

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Renata Solarska, dr
Realizowany od roku: 
2016
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
OPUS, NCN