dr hab. Anna Wójcicka w gronie nagrodzonych młodych naukowców VIPI

DrukujDrukujPDFPDF

Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska” wybrała prezes spółki Warsaw Genomics, dr hab. Annę Wójcicką z Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka CeNT, do grona 11 młodych naukowców VIPI – Very Important Polish Innovator.

Dodatkowo, Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał spółce Warsaw Genomics I nagrodę w kategorii „Młoda innowacyjna firma” i tytuł „Innowatora Mazowsza”.

Link