Staż krajowy w ramach projektu FUGA

DrukujDrukujPDFPDF

Laboratorium Technologii Materiałowych, Centrum Nowych Technologii UW oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie przyjmie na staże krajowe w ramach projektu FUGA naukowców ze stopniem doktora uzyskanym nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia o finansowanie, nie odbywających studiów trzeciego stopnia na terenie województwa mazowieckiego oraz nie posiadających żadnego zatrudnienia na terenie woj. mazowieckiego w okresie dwóch ostatnich lat.

 

W ramach projektu proponowana jest współpraca  z dziedziny nowych materiałów oraz  technologii dla fotoniki oraz optoelektroniki.
 
Szczegóły ogłoszenia dostępne są tutaj