Obrona pracy doktorskiej Anny Kubiak

DrukujDrukujPDFPDF

18 listopada Anna Kubiak z Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych, specjalność biologia medyczna.

Przewód doktorski prowadzony był na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tytuł rozprawy: "W poszukiwaniu nowych genów – całogenomowa analiza transkryptomu mikroRNA w raku wątrobowokomórkowym"

Gratulujemy!