Identyfikacja i całościowa klasyfikacja nukleaz, w tym nukleaz ludzkich

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Krzysztof Ginalski, dr hab., prof. UW
Realizowany od roku: 
2015
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
OPUS, NCN