Wąskopasmowe nanostruktury fotoniczne dla selektywnej, wczesnej diagnostyki nowotworowej

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Dorota Pawlak, dr hab., prof. UW
Realizowany od roku: 
2015
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
Era.Net RUS Plus – INNOVATION, NCBiR