Nukleofilowa kataliza asymetryczna za pomocą N-heterocyklicznych karbenów i fosfin. Nowe reakcje, katalizatory, metody badawcze

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Marcin Kałek, dr
Realizowany od roku: 
2015
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
SONATA, NCN