iCell: przetwarzania informacji w organizmach żywych. Rola struktury przestrzennej i hierarchii skal w sterowaniu procesami biofizycznymi w komórce

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Dariusz Plewczyński, dr hab., prof. UW
Realizowany od roku: 
2015
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
OPUS, NCN