Identyfikacja białek syntetyzowanych lokalnie na synapsie w odpowiedzi na pobudzenie naurnalne w warunkach fizjologicznych i zespole łamliwego chromosomu X

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Magdalena Dziembowska, dr hab.
Realizowany od roku: 
2015
Realizowany do roku: 
2020
Realizowany w ramach programu: 
SONATA BIS, NCN