Genetyka ekologiczna sikory bogatki w nowym, długoterminowym badaniu populacyjnym wzdłuż gradientu urbanizacji

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Marta Szulkin, dr hab., prof. UW
Realizowany od roku: 
2015
Realizowany do roku: 
2020
Realizowany w ramach programu: 
SONATA BIS, NCN