Hetero-metaliczne nanostruktury plazmoniczne do absorpcji światła

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Tomasz Antosiewicz, dr
Realizowany od roku: 
2014
Realizowany do roku: 
2017
Realizowany w ramach programu: 
Iuventus Plus, MNiSW