Tytuł dr hab. n. med. dla Anny Wójcickiej

DrukujDrukujPDFPDF

25 marca Anna Wójcicka z LNGCz uzyskała stopień dr hab. w dziedzinie nauk medycznych, specjalność biologia medyczna.

Przewód habilitacyjny prowadzony był na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w oparciu o cykl publikacji dotyczących wpływu wariantów genetycznych na proces nowotworzenia.

Gratulujemy!