Staż dla dr Jana Kutnera w ramach programu FNP SKILLS

DrukujDrukujPDFPDF

Dr Jan Kutner z Laboratorium Bionformatyki i Biologii Systemów uzyskał finansowanie na odbycie 6-cio miesięcznego stażu w laboratorium prof. W. Minora, University of Virginia, USA. Staż realizowany będzie w ramach programu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
link