dr hab. Krystian Jażdżewski profesorem tytularnym nauk medycznych

DrukujDrukujPDFPDF

Postanowieniem z dnia 17 lutego 2015 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Krystianowi Jażdzewskiemu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Serdecznie gratulujemy!