dr n. med. Anna Wójcicka laureatką nagrody IMPULS FNP

DrukujDrukujPDFPDF

Fundacja rozstrzygnęła trzeci konkurs w programie IMPULS organizowanym w ramach projektu SKILLS. Wśród 11 laureatów znalazła się dr n. med. Anna Wójcicka, z Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka, zdobywając I nagrodę.
Gratulujemy!
Link