Tytuł dr hab. dla Macieja Długosza

DrukujDrukujPDFPDF

15 grudnia 2014 roku, na mocy Uchwały Rady Wydziału Fizyki UW, dr Maciej Długosz, samodzielny badacz CeNT, uzyskał stopień dr hab. w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.
Gratulujemy!