Obrona pracy mgr Marty Grzelak

DrukujDrukujPDFPDF

27 listopada Marta Grzelak, studentka SGGW Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, obroniła pracę magisterską, przygotowaną pod kierunkiem dr Krzysztofa Ginalskiego.