Nowe odkrycie w zespole LTNMF

DrukujDrukujPDFPDF

Zespół badaczy z Centrum Nowych Technologii (laboratorium LTNMF) oraz studentów z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, opisał nową metodę syntezy borowodorków metali opartej o reakcje metatezy, która może w przyszłości zostać wykorzystana do stworzenia czystego i odnawialnego paliwa. 

Więcej informacji tutaj.