Wojciech Grochala profesorem tytularnym nauk chemicznych

DrukujDrukujPDFPDF

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2014, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Wojciechowi Grochali tytuł naukowy profesora nauk chemicznych.
Serdecznie gratulujemy!