Wyniki konkursu Lider NCBiR

DrukujDrukujPDFPDF

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu Lider. W piątej edycji programu dofinansowanie otrzymało 36 z grona 240 ubiegających się o nie naukowców. Wśród projektów rekomendowanych do finansowania, na pierwszym miejscu listy rankingowej, znalazł się projekt dr n. med. Anny Wójcickiej pt. Wykorzystywanie sekwencjonowania nowej generacji do opracowania czułego i specyficznego panelu molekularnego do diagnostyki nowotworów tarczycy. Projekt będzie realizowany w CeNT w ramach Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka prof. Krystiana Jażdżewskiego.
 
Lista rankingowa konkursu Lider