Wyniki konkursu Symfonia 2 NCN

DrukujDrukujPDFPDF

Projekt  „Witamina B12 jako transporter przeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów”, kierowany przez dr hab. Dorotę Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN, został zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu na międzydziedzinowe projekty badawcze. Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum, w którym bierze udział CeNT. Pracami realizowanymi w CeNT kierować będzie dr hab. Joanna Trylska, prof. UW, kierownik Laboratorium Maszyn Biomolekularnych.