Obrony prac licencjackich w zespole LTNMF

DrukujDrukujPDFPDF

Dwójka studentów Wydziału Fizyki UW kierunku Inżynieria Nanostruktur, Sandra Lepak i Wojciech Adamczyk, obroniło 29 lipca swoje prace licencjackie. Oboje zdali egzamin na ocenę celująca (5!). Swoje prace licencjackie realizowali w CeNT w zespole LTNMF, we współpracy z Wydziałem Chemii UW.
Serdecznie gratulujemy!