Marcin Równicki obronił pracę mgr

DrukujDrukujPDFPDF

8 lipca Marcin Równicki, student Wydziału Biologii UW, członek zespołu LMB Joanny Trylskiej obronił pracę magisterską pt. Poszukiwanie nieinwazyjnych metod wprowadzania oligonukleotydów do bakterii w celu inhibicji translacji.