Obrony prac licencjackich w zespole LTNMF

DrukujDrukujPDFPDF

Marzena Balcerzewska, Krzysztof Czajkowski, Daniel Rodak, studenci makrokierunku Inżynieria Nanostruktur na Wydziale Fizyki UW oraz Marek Stryjczyk, słuchacz makrokierunku Energetyka i Chemia Jądrowa na Wydziale Chemii UW z zespołu LTNMF, obronili prace licencjackie pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Greli (opiekun prac- dr Piotr Leszczyński).