Efekty hydratacyjne w kinazach białkowych.

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Piotr Setny, dr
Realizowany od roku: 
2014
Realizowany do roku: 
2017
Realizowany w ramach programu: 
SONATA, NCN