Diamentowy grant dla Wojciecha Wegnera

DrukujDrukujPDFPDF

Wojciech Wegner, słuchacz makrokierunku Inżynierii Nanostruktur na Wydziale Fizyki UW, członek zespołu LTNMF pracujący pod kierownictwem dr Tomasza Jaronia, otrzymał finansowanie w konkursie MNiSW na "Diamentowy grant".
 
Realizacja projektu zatytułowanego Nowoczesne materiały funkcjonalne oparte o lantanowce i bor pozwoli studentowi na ukończenie studiów magisterskich i rozpoczęcie studiów doktorskich w zespole LTNMF.
 
Gratulujemy!
 
link