Tytuł dr hab. dla Mariany Derzsi

DrukujDrukujPDFPDF

19 maja dr Mariana Derzsi z LTNMF uzyskała stopień dr hab. w dziedzinie fizyki, specjalność: fizyka materii skondensowanej.
 
Przewód habilitacyjny prowadzony był na Wydziale Fizyki UW w parciu o rozprawę pt. Struktura elektronowa, magnetyczna i krystaliczna oraz dynamika sieci wybranych związków późnych metali przejściowych.
 
Gratulujemy!
 
link