Zaproszenie na wykład dr Stefano Volinia

DrukujDrukujPDFPDF

23 maja o godz. 10.00 odbedzie się wykład dr Stefano Volinia z Uniwersytetu w Ferrarze pt. "The role of microRNAs in the progression and invasiveness of breast cancer" (sala nr 125, Centrum Biblioteczno-Informacyjneg Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63, budynek obok Rektoratu).
 
W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich chętnych.
 
Dr Volinia jest specjalistą od analiz wielkoskalowych i od wielu lat szczególnym zainteresowaniem darzy mikroRNA. Jest on jednym z pionierów w tworzeniu skryptów do analizy danych mikromacierzowych i sekwencjonowania nowej generacji, co znalazło odzwierciedlenie we współautorstwie niemal 200 publikacji. Wizyta dr Volinii odbywa się w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym przy projekcie Bastion.