Andrzej Nagalski obronił pracę doktorską

DrukujDrukujPDFPDF

4 kwietnia Andrzej Nagalski obronił w Instytutcie Biologii Doświadczalnej PAN pracę doktorską pt. Sieć regulacyjna czynników transkrypcyjnych we wzgórzu. Praca została wykonana w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie pod kierunkiem dr hab. Marty Wiśniewskiej.