Wielofuncyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali - od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Jan Augustyński, prof. dr hab.
Realizowany od roku: 
2014
Realizowany do roku: 
2019
Realizowany w ramach programu: 
MAESTRO, NCN