Rozwój Infrastruktury Informatycznej Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Krzysztof Ginalski, dr
Realizowany od roku: 
2014
Realizowany do roku: 
2015
Realizowany w ramach programu: 
POIG 2.3

NR POIG.02.03.00-14-128/13

Celem projektu jest stworzenie wysokiej klasy infrastruktury informatycznej do przechowywania i analizy danych biologicznych, w tym danych genomowych generowanych w Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji.