MAESTRO 5 – prof. Jan Augustyński laureatem konkursu NCN

DrukujDrukujPDFPDF

Prof. Jan Augustyński, kierownik Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej w CeNT  otrzymał akceptację NCN na prowadzenie badań w dziedzinie :

„Wielofuncyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali - od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych”

Gratulujemy i życzymy sukcesów – Zespół CeNT