mgr Filip Leonarski - laureatem konkursu III edycji programu „Mobilność Plus”

DrukujDrukujPDFPDF

W tegorocznej, trzeciej już odsłonie konkursu MOBILNOŚĆ PLUS, do MNiSW wpłynęło 211 wniosków. Zespół interdyscyplinarny ds. programu „Mobilność Plus” oraz programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” rekomendował do finansowania 66 najlepszych wniosków.

Program „Mobilność Plus” ma na celu pomóc młodym naukowcom w dalszym rozwoju kariery naukowej. Jego laureaci zdobywają unikalne doświadczenia i wiedzę, jakie zapewnia im udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. O finansowanie w ramach programu „Mobilność Plus” mogą się ubiegać młodzi naukowcy, którzy nie ukończyli 35. roku życia, w tym uczestnicy studiów doktoranckich.

Wśród laureatów jest nasz kolega – mgr Filip Leonarski student wydziału Chemii UW, członek zespołu Laboratorium Maszyn Biomolekularnych CeNT, kierowanego przez dr hab. Joannę Trylską, prof. UW. Gratulujemy !