OPUS – dr hab. Jacek Jemielity laureatem konkursu NCN

DrukujDrukujPDFPDF

Dr hab. Jacek Jemielity  otrzymał akceptację NCN na prowadzenie badań w dziedzinie : „Nowe metody znakowania końca 5' mRNA oraz przykłady ich wykorzystania w badaniach metabolizmu RNA i poszukiwaniu inhibitorów białek rozpoznających strukturę kapu o znaczeniu terapeutycznym”.

Gratulujemy i życzymy sukcesów – Zespół CeNT