Laureaci konkursów NCN

DrukujDrukujPDFPDF

Nikola Brożko i Łukasz Szewczyk uzyskali  finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM  5 ogłoszonego przez Narodowego Centrum Nauki w dniu  15 marca 2013 roku.