Edukacja

DrukujDrukujPDFPDF

Działalność dydaktyczna CeNT obejmuje swoim zakresem:

  • udział magistrantów i doktorantów w badaniach
  • obszary wielo- i interdyscyplinarne
  • ofertę edukacyjną wykorzystującą infrastrukturę CeNT UW
  • udział w międzynarodowych programach edukacyjnych