Samodzielni Badacze
kierownik zespołu:
Samodzielni Badacze

Realizowane projekty

Michał Tomza, dr

Karol Fijałkowski, dr

realizowany w ramach programu: Mobilność Plus, MNiSW

Tomasz Antosiewicz, dr

realizowany w ramach programu: Iuventus Plus, MNiSW

Dominik Kurzydłowski, dr

realizowany w ramach programu: SONATA, NCN

Maciej Długosz, dr hab.

Przemysław Żelazowski, dr

Piotr Setny, dr

realizowany w ramach programu: EMBO
realizowany w ramach programu: SONATA, NCN

O laboratorium

Osoby zainteresowane rozwojem swojej kariery naukowej poprzez podejmowanie nowych kierunków badań lub kontynuację prowadzonych wcześniej prac badawczych po naukowym usamodzielnieniu się. Badacze niezależnie realizują własne programy badań finansowane z uzyskiwanych grantów.

Współpraca krajowa:

wk

Współpraca zagraniczna:

wz