Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych
kierownik zespołu:
prof. dr hab. Wojciech Grochala

Zespół

Bogna Adamczyk
studentka, Wydz. Chemiczny PW
Andrzej Chlebicki
student, Wydz. Fizyki
dr hab. Mariana Derzsi
mgr Jakub Gawraczyński
doktorant, Wydz. Chemii
mgr Tomasz Gilewski
doktorant, Wydz. Chemii
mgr Adam Grzelak
doktorant. Wydz. Chemii
Mikołaj Grzeszkiewicz
student, Wydz. Chemiczny PW
dr Tomasz Jaroń
dr Piotr Leszczyński
Michał Masny
student, Wydz. Chemii
Piotr Orłowski
student, Wydział Fizyki
mgr Rafał Owarzany
doktorant, Wydz. Fizyki
mgr Agnieszka Starobrat
doktorantka, MISDoMP
dr inż. Paweł Szarek
mgr Wojciech Wegner
doktorant, MISDoMP
Mateusz Winny
student, MISMaP
Marcin Witkowski
Student Wydziału Fizyki
Aleksander Woźniak
student, MISMAP

O laboratorium

Zainteresowania naukowe zespołu skupiają się na chemii, a w szczególności na projektowaniu, syntezie i badaniach cech fizykochemicznych nowych związków chemicznych – w fazie stałej (‘extended’ tj. 1D, 2D, 3D) lub molekularnych (‘0D’).

Diagramy fazowe dla kombinacji pierwiastków metalicznych i niemetalicznych w różnych stosunkach stechiometrycznych, w zestawieniu z bardzo szerokimi zakresami ciśnień i temperatur dostępnych w dzisiejszych laboratoriach, oferują niewiarygodne bogactwo struktur i ważnych cech fizykochemicznych takich jak własności elektryczne, magnetyczne, termiczne, etc. W ramach CeNT chcielibyśmy kontynuować interdyscyplinarne badania eksperymentalne i teoretyczne na pograniczu chemii nowych materiałów, chemii fizycznej, fizyki ciała stałego i modelowania komputerowego metodami mechaniki kwantowej.

Współpraca krajowa:
Współpraca zagraniczna:

Aktualności

środa, Styczeń 3, 2018 - 11:14

Dr Gisya Abdi została wybrana na stanowisko adiunkta naukowego w Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych i będzie brała udział w realizacji projektu "BEACs:...

poniedziałek, Listopad 20, 2017 - 14:41

Zespół naukowców kierowany przez Prof. W. Grochalę, we współpracy z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych i Słowenii, odkryli zupełnie nowy rodzaj nanorurek.
 
Więcej...

czwartek, Październik 5, 2017 - 14:23

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Beethoven 2 i z przyjemnością informujemy, że laureatami zostali Prof. dr hab. Wojciech Grochala i Dr hab. Bartosz Trzaskowski....

środa, Czerwiec 28, 2017 - 14:08

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową poświęconą najnowszym odkryciom na polu badań nad fluorkami srebra(II), organizowaną przez Laboratorium Technologii Nowych...

piątek, luty 17, 2017 - 16:02
W drugiej edycji konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej aż 3 prestiżowe granty będą realizowane przez pracowników CeNT: dr Annę Marusiak, dr Tomasza Jaronia oraz dr...