Laboratorium Medycyny Doświadczalnej
kierownik zespołu:
prof. dr hab. Dominika Nowis

O laboratorium

Projekty badawcze realizowane w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej dotyczą identyfikacji i weryfikacji nowych molekularnych celów dla terapii nowotworów. W centrum naszych naukowych zainteresowań znajdują się mechanizmy regulujące homeostazę białek w komórkach ssaków, takie jak działanie układu ubikwityna-proteasom, autofagia, degradacja białek związanych z siateczką śródplazmatyczną oraz odpowiedź komórek na obecność nieprawidłowo sfałdowanych białek.

Nasze badania prowadzimy w pierwotnych komórkach nowotworowych izolowanych od pacjentów, w ustalonych liniach ludzkich komórek nowotworowych oraz w syngenicznych modelach nowotworów u myszy. Poprzez połączenie naszej wiedzy z zakresu medycyny, biologii molekularnej oraz bioinformatyki staramy się opracować nowe, skuteczne terapie chorób nowotworowych o potencjale klinicznym.

Współpraca krajowa:
  • Prof. dr hab. Jakub Gołąb, Zakład Immunologii, Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Prof. dr hab. Janusz Bujnicki, Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
  • Dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW, Centrum Nowych Technologii UW
  • Dr hab. Urszula Mackiewicz , dr hab. Michał Mączewski, Zakład Fizjologii Klinicznej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Współpraca zagraniczna:
  • Prof. Guido Marcucci, The Ohio State University Comprehensive Cancer Center and The James Cancer Hospital and Solove Research Institute, The Ohio State University, Columbus, OH, USA
  • Dr Gaetano Vattemi, Section of Clinical Neurology, Department of Neurological, Neuropsychological, Morphological, and Movement Sciences, University of Verona, Werona, Włochy

Aktualności

piątek, luty 17, 2017 - 16:02
W drugiej edycji konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej aż 3 prestiżowe granty będą realizowane przez pracowników CeNT: dr Annę Marusiak, dr Tomasza Jaronia oraz dr...
środa, Wrzesień 28, 2016 - 13:40

Wśród laureatów znalzała się dr Anna Marusiak z zespołu prof. dr hab. Dominiki Nowis oraz dr inż. Paweł Szarek z zespołu prof. dr hab. Wojciecha Grochali.

...

wtorek, Lipiec 19, 2016 - 13:36
Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2016 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Dominice Nowis, kierownikowi Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, tytuł...
środa, Czerwiec 24, 2015 - 09:55

Dr Anna Marusiak uzyskała finansowanie na realizację stażu w ramach konkursu FUGA Narodowego Centrum Nauki.

Dr Anna Marusiak związana jest z Laboratorium...

piątek, Sierpień 29, 2014 - 10:51

Laboratorium Medycyny Doświadczalnej ogłasza konkurs na stanowiska: post-doc'a, doktoranta, magistra oraz technika laboratoryjnego. Szczegółowe informacje w zakładce ...