Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych
kierownik zespołu:
dr hab. Joanna Kargul, prof. UW

Zespół

mgr Mateusz Abram
doktorant, Wydz. Biologii
dr inż. Grzegorz Bubak
mgr Julian David Janna Olmos
doktorant, Wydział Biologii
dr Patrycja Haniewicz
asystent naukowy

O laboratorium

W Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych prowadzimy zaawansowane badania biochemiczne i biofizyczne nad pierwotnymi procesami konwersji energii słonecznej w wysokostabilinych makromolekularnych kompleksach pigmentowo-bialkowych, fotosystemie I (PSI) i fotosystemie II (PSII). Głównym celem tych fundamentalych badań jest określeniem molekularnych mechanizmów fotoprotekcji aparatu fotosyntetycznego w modelowych organizmach ekstremofilnych (C. merolae, T. elongatus itp.) poddanych działaniu ekstremalnych bodźców środowiskowych.

Równolegle, zajmujemy się konstrukcją fotoogniw paliwowych zbudowanych z biologicznych i biomimetycznych katalizatorów do utleniania wody i wytwarzania tzw. paliw słonecznych (wodoru i odnawialnych paliw węglowych) pod wpływem absorpcji światła widzialnego. Prace te mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone są w ramach międzynarodowego konsorcjum EuroSolarFuels/Solarfueltandem zrzeszającego 8 czołowych europejskich laboratoriów naturalnej i sztucznej fotosyntezy. Używamy metod biochemicznych (AEC, IMAC, SEC, BN-PAGE, Western blotting itp.), biologii molekularnej, spektroskopii absorpcyjnej i fluorescencyjnej, bioinformatyki, pomiarów elektrodą Clark’a oraz metod inżynierii materiałowej do syntezy substratów elektrodowych o ściśle określonej nanoarchitekturze. 

Realizowane granty:

 • Współpraca dwustronna polsko-turecka, NCBiR, kierownik: dr hab. Joanna Kargul, prof. UW, miejsce realizacji: CeNT UW (lider konsorcjum), budżet: 850 000 PLN
 • OPUS, NCN, kierownik: dr hab. Joanna Kargul, prof. UW, miejsce realizacji: CeNT UW, budżet: 1 671 356 PLN
 • Grant EUROCORES, ESF/MNiSW, kierownik: dr hab. Joanna Kargul, prof. UW, miejsce realizacji: Wydział Biologii UW, lata realizacji: 2011-2014, budżet 1 992 212 PLN
 • PRELUDIUM, NCN, kierownik: mgr Julian D. Janna Olmos, miejsce realizacji: Wydział Biologii UW, lata realizacji: 2014-2016, budżet: 99 810 PLN
Współpraca krajowa:
 • prof. Sebastian Maćkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Współpraca zagraniczna:
 • prof. Wolfgang Lubitz, dr Nick Cox dr Olaf Rüdiger, Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion, Mülheim, Niemcy
 • prof. Johannes Messinger, Umeå University, Szwecja
 • prof. Joost N.H. Reek, University of Amsterdam 
 • prof. Egbert Boekema, University of Groningen, Holandia
 • prof. Alfred Holzwarth, VU University Amsterdam, Holandia
 • dr Andrea Barbieri, CNR, Bolonia, Włochy
 • dr Radek Kaňa, Czech Academy of Sciences, Trebon, Czechy
 • dr Kasim Ocakoglu, Mersin University, Turcja
 • dr Raoul Frese, VU University Amsterdam, Holandia

Aktualności

poniedziałek, Styczeń 18, 2016 - 14:37

Dr hab. Joanna Kargul, prof. UW, uzyskała finansowanie na realizację projektu pt.: Konstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych - GraphESol...

Realizowane projekty