Laboratorium Chemii Metaloorganicznej
kierownik zespołu:
dr hab. inż. Paweł Horeglad

Zespół

mgr Martyna Cybularczyk
doktorantka, Wydz. Chemii UW
mgr Anna Maria Dąbrowska
doktorantka, Wydz. Chemiczny PW
mgr inż. Aleksander Hurko
doktorant, Wydz. Chemiczny PW
Rafał Zaremba
student, Wydz. Chemiczny PW

O laboratorium

Badania prowadzone w naszym laboratorium dotyczą z jednej strony alkoksylowych kompleksów metali grup głównych - katalizatorów do polimeryzacji monomerów heterocyklicznych z otwarciem pierścienia (ang. Ring-Opening Polymerization – ROP); z drugiej strony kompleksów metali grup głównych z N-heterocyklicznymi karbenami (NHC).

W ramach pierwszej tematyki nasze zainteresowania skupiają się przede wszystkim na związkach alkoksylowych metali grup 13 i 14 – katalizatorach do polimeryzacji koordynacyjnej estrów cyklicznych z otwarciem pierścienia, prowadzącej do biodegradowalnych poliestrów, a w szczególności na stereoselektywnych katalizatorach polimeryzacji laktydu. Podczas gdy prowadzone przez nas badania wykazały, że alkoksygalowe kompleksy z NHC mogą wykazywać wysoką aktywność i stereoselektywność w polimeryzacji laktydu, należy zauważyć że kompleksy alkoksylowe i aryloksylowe metali grup głównych stabilizowane N-heterocyklicznymi karbenami są stosunkowo słabo poznane. Dlatego nasze badania dotyczące kompleksów alkoksylowych i aryloksylowych metali grup 13 i 14 z NHC skupiają się obecnie na wyjaśnieniu wpływu NHC, oraz charakteru wiązania M–C(NHC), na ich budowę oraz właściwości, w tym właściwości katalityczne.

W kontekście naszych badań dotyczących katalizatorów pozwalających na nowe możliwości w zakresie syntezy biodegradowalnych poliestrów należy zauważyć, że polimery te cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na liczne możliwości ich zastosowania, między innymi w medycynie. Nasze badania polegają na opracowaniu metody syntezy i określeniu budowy modelowych kompleksów alkoksylowych metali, określeniu ich właściwości katalitycznych oraz możliwości zastosowania wybranych kompleksów do otrzymywania biodegradowalnych poliestrów. Szczególnie istotnym elementem prowadzonych badań jest znalezienie zależności pomiędzy budową otrzymywanych kompleksów alkoksylowych a ich właściwościami katalitycznymi w polimeryzacji estrów cyklicznych. Takie podejście jest niezwykle ważne z punktu widzenia racjonalnego projektowania nowych katalizatorów i układów katalitycznych, jak również możliwości otrzymywania poliestrów o oczekiwanej budowie i właściwościach.

Współpraca krajowa:
Współpraca zagraniczna:

Aktualności

czwartek, Październik 5, 2017 - 13:26

Mgr Anna Maria Dąbrowska będzie realizowała projekt zatytułowany „Wpływ asymetrycznych N-heterocyklicznych karbenów na syntezę, budowę i aktywność kompleksów...

czwartek, Październik 5, 2017 - 13:24

Mamy przyjemność oświadczyć, iż nasi pracownicy naukowi uzyskali w tym roku habilitację.
 
Osoby uhonorowane to:
Dr hab. Paweł Horeglad
Dr hab....

wtorek, Marzec 22, 2016 - 14:59

Nasz artykuł, zatytułowany Controlling the stereoselectivity of rac-LA polymerization by chiral recognition induced the formation of homochiral dimeric metal alkoxides...

piątek, Lipiec 3, 2015 - 12:02

Fundacja rozstrzygnęła czwarty konkurs programu IMPULS, który jest organizowany w ramach projektu SKILLS FNP.

Wśród 9  laureatów znaleźli się:

    ...